Робота з постачальниками

Uponor є постачальником інноваційних рішень для систем водопостачання, опалення, охолодження та об'єктів інфраструктури, що задовольняють попит на світовому ринку. Будучи постачальником Uponor, Ви є частиною її команди. Працюючи пліч-о-пліч з нашими фахівцями, Ви допомагаєте нам виконувати нашу спільну місію, слідувати стратегії і створювати цінності.

Концепція Uponor - це донесення спеціальних знань і рішень, здатних поліпшити спосіб життя людей в усьому світі.

Стратегія компанії - це зростання за рахунок будівництва на наших існуючих платформах, зміцнення позицій бренду Uponor у світовому масштабі та інтеграція компанії за рахунок операційної ефективності.

Цінностями компанії Uponor, які обов'язково відображені у всіх наших діях, є:

  • Знання
  • Надання можливості
  • Найкраща винагорода
  • Збільшення ефективності
  • Відданість

Стратегія Uponor з розвитку мережі постачальників

Робота з розвитку Мережі постачальників Uponor спрямована на забезпечення незмінно стрімкого реагування, підтримання високого рівня готовності щодо потреб наших споживачів, масштабованість і гнучкість щодо ринкового попиту і створення мережі постачальників високоякісної продукції і систем з найвищим показником «загальної рентабельності».

Очікується, що невід'ємна частина мережі постачальників Uponor і її закуплені компоненти прибудуть на завод Uponor в повній готовності, щоб почати свій шлях до кінцевого споживача. Якість продукції та упаковки повинні на 100% відповідати вимогам специфікацій.

Так як обіцянки Uponor своїм клієнтам засновані на інформації, яку вона отримує від своїх постачальників, вкрай важливо дотримуватися узгоджених термінів поставок, а в разі непередбачених ситуацій, завчасно повідомляти про них.

Складовими нашої стратегії залучення сторонніх ресурсів є використання наших глобальних обсягів та підготовка висококваліфікованих фахівців шляхом спільної роботи з нашими постачальниками в Групах за категоріями.

Потреби клієнта становлять для Uponor першорядне значення. Ми працюємо з постачальниками, здатними швидко реагувати і пристосовуватися до ситуації, що змінюється, які пропонують високоякісну продукцію за оптимальною ціною.

Вимоги до постачальників Uponor

З Кодексом ділової етики Uponor можна ознайомитися за адресою www.uponor.ua. Дія даного кодексу поширюється на співробітників Uponor, тим не менш, ми просимо, щоб наші постачальники також ознайомилися з його вимогами і дотримувалися їх у ділових стосунках з Uponor.

Головна ланка в даному кодексі ділової етики - це прагнення Uponor відповідати найвищим стандартам етики ділових відносин і букві чинного закону тих країн, в яких компанія здійснює свою діяльність. При укладанні всіх своїх договорів Uponor прагне до співпраці на взаємовигідних умовах, чесності, високій якості продукції, справедливими цінами і відмінному рівню сервісного обслуговування. До всіх зацікавлених сторін, включаючи постачальників, ми ставимося так само, як і до своїх клієнтів.

З будь-якими питаннями та зауваженнями щодо дотримання вимог Кодексу ділової етики Uponor прохання звертатися до Віце-президента компанії «Упонор» з питань залучення сторонніх ресурсів.

Постачальники повинні погодитися на введення і підтримку Системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2000 чи іншої еквівалентної системи, визнаної компанією «Упонор».

Постачальники компанії також повинні дотримуватися принципу Екологічного контролю Uponor. Постачальникам слід впровадити екологічну політику і стежити за тим, щоб вся діяльність і процеси відповідали вимогам діючих стандартів, законодавства та міжнародних угод. Постачальникам також слід вжити заходів з визначення та документування будь-яких значущих екологічних факторів виробництва або матеріалів, компонентів і послуг, які вони поставляють і надають Uponor, а також впровадити програму безперервного вдосконалення своїх показників сталого розвитку.

Згідно з принципами Корпоративної відповідальності Uponor всі види продукції і послуги, що продаються або надаються під торговою маркою Uponor, повинні поставлятися згідно зі стандартною практикою, прийнятою в усьому світі. З юридичної точки зору дана практика використання сторонніх ресурсів не повинна суперечити правам людини і нормам виробничої практики у всіх ланках ланцюжка нарощування вартості. Наша мета - зробити так, щоб механізми вирішення питань, пов'язаних з екологією, етикою ділових відносин, охороною праці і техніки безпеки, так само як і кадрової політики, не функціонували окремо в якості додатків, а були невід'ємною частиною процесу залучення сторонніх ресурсів. Сподіваємося, що наші постачальники візьмуть подібний підхід на озброєння.

Дотримання конфіденційності у вирішенні ділових завдань є обов'язковою умовою в роботі з Uponor. У ході проведення початкових переговорів з Uponor всі постачальники повинні підписати Договір про нерозголошення інформації. Крім того, раз на три роки підписується новий Договір про нерозголошення інформації.

Процес кваліфікаційного відбору постачальників

Першим кроком у Процесі кваліфікаційного відбору постачальників є заповнення Анкети кваліфікаційного відбору постачальників. Даний документ надає Uponor. Процес кваліфікаційного відбору постачальників включає в себе проведення аудиторських перевірок, здійснення виробничо-технологічного контролю, а при необхідності - будь-яких інших перевірок.

У рамках власних стратегій залучення сторонніх ресурсів Uponor обере постачальника на основі його технічної можливості здійснювати поставки конкретного виду сировини, компонента, системи або надавати послугу відповідно до критеріїв Якості, Загальної вартості і Поставок компанії. Необхідний рівень кваліфікації та аудитів буде визначений на основі важливості і складності виготовлення продукції або надання послуг, їх потенціалу відповідальності в ході використання і рівня щорічних витрат. Для того, щоб отримати повну авторизацію в якості постачальника Uponor, потрібно, щоб всі постачальники пройшли кваліфікаційний відбір.

Рішення про невідповідність продукції, що поставляється Uponor, приймається відповідно до найсуворіших вимог компанії. Постачальник несе витрати, пов'язані з поставкою продукції або наданням послуг, невідповідних заявленим умовам.

Очікується, що при необхідності постачальники та Uponor вживуть спільних зусиль з метою підвищення своїх виробничих показників та / або збільшення технологічної можливості. На підставі виробничих показників постачальника Uponor може змінити рівень здійснюваного контролю. У разі постійних низьких виробничих показників або нездатності провести поліпшення, такі постачальники будуть виключені зі Списку постачальників Uponor.

Після початку поставок сировини, компонентів, систем або надання послуг Uponor здійснює моніторинг виробничих показників постачальника з метою визначення тенденції Неперервного вдосконалення. Спільно з постачальником Uponor направить зусилля на вироблення відповідних цілей вдосконалення.

Нижче наведені Показники продуктивності постачальника і потенційні області вдосконалення:

  • Своєчасність поставки
  • Скорочення часу на освоєння нової продукції / послуг
  • Оптимізація загальної вартості
  • Підвищення якості
  • Покращення в сфері екології, в питаннях охорони праці і техніки безпеки

Постачальники важливих для виробництва видів продукції та послуг, що пройшли кваліфікаційний відбір, укладають з Uponor Договір на поставку. Договір на поставку покликаний ясно сформулювати ті результати діяльності та вимоги, які є обов'язковими, як для Uponor, так і для постачальника. Uponor вважає Договори на постачання кращим способом ведення господарської діяльності, який допомагає обом сторонам уникнути розбіжностей і конфліктів у майбутньому.

Категорії пошуку сторонніх ресурсів Uponor

Uponor здійснює свою господарську діяльність у трьох ринкових сегментах: Рішення для об'єктів будівництва - Європа, Рішення для об'єктів будівництва - Північна Америка та Рішення для об'єктів інфраструктури.

Uponor здійснює залучення сторонніх ресурсів за наступними категоріями: «Пластичні полімери та сировина», «Метали і фітинги», «Інструменти, панелі та упаковка», «Системи управління і колектори», «Транспортування» і «Допоміжні виробничі матеріали». Завданнями Груп за категоріями є використання наших світових обсягів і максимальне залучення глобальних можливостей. У сегменті Рішень для об'єктів інфраструктури та Рішень для об'єктів будівництва - Північна Америка є власні організовані на регіональному рівні групи і персонал із залучення сторонніх ресурсів.

На департамент Залучення сторонніх ресурсів Uponor покладені питання з розвитку стратегій залучення сторонніх ресурсів, планування підбору постачальників, ведення переговорів по вартості та укладення контрактів та інші аспекти розвитку та управління постачальницьким ланцюгом. Департамент планування поставок відповідає за питання планування готовності, підготовки замовлень, забезпечення оперативних прогнозів і вирішує ряд інших завдань, пов'язаних з поточною поставок продукції. У деяких випадках процес планування прив'язаний до одного організатора, який відповідає за розміщення замовлень та організацію поставок на декілька товарних складів.

Постачальники, охочі дізнатися про вимоги для укладання Договору на постачання, можуть зв'язатися з фахівцями компанії «Упонор» по одному з наступних електронних адрес:

Залучення сторонніх ресурсів в сегменті Рішень для об'єктів будівництва - Європа
Залучення сторонніх ресурсів в сегменті Рішень для об'єктів будівництва - Північна Америка
Залучення сторонніх ресурсів в сегменті Рішень для об'єктів інфраструктури

Закрити