Правові положення

Авторське право

Copyright Uponor Corporation, Вантаа, Фінляндія. Всі права захищені.
Матеріали сайту uponor.ua, в тому числі тексти що публікуються, зображення, графіка та аудіозаписи, анімації, відеокліпи та документи, а також посилання на них і їх шаблони, є об'єктом ексклюзивних авторських прав, що належать Uponor Corporation. Без попередньої письмової згоди з Uponor Corporation матеріали сайту не дозволяється копіювати, поширювати, публікувати або зберігати в інформаційній системі, або використовувати третіми особами в комерційних цілях чи винятково з метою розповсюдження.

Гарантія, обмеження відповідальності

Тексти, посилання і ілюстрації для сайту підбираються з великою ретельністю. Незважаючи на це, розміщена на веб-сайті інформація не є зобов'язуючою. Uponor Corporation не гарантує вірності, точності, актуальності та повноти відомостей, що містяться на цьому веб-сайті, і не несе відповідальності за зміст веб-сайтів третіх осіб, доступних за посиланнями з веб-сторінок Uponor Corporation. Uponor Corporation прямо вказує на те, що не може контролювати зміст і оформлення веб-сайтів, посилання на які містяться на даному сайті. Сказане вірно також щодо будь-яких розміщених на нашому веб-сайті посилань на інші веб-сайти та матеріали цих веб-сайтів. Відповідальність за використання посилань на сайти третіх осіб несе виключно користувач. Необхідно поважати права зареєстрованих власників торгового знаку. Uponor Corporation залишає за собою право на внесення змін і доповнень в інформацію на сайті без попереднього повідомлення.
Uponor Corporation  ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки незалежно від законності домагань, що виникли в результаті використання даного сайту або пов'язаних з ним сайтів. Uponor Corporation також не несе відповідальності за упущену вигоду, розрив ділових відносин, втрату ПО чи інших даних. Дане положення застосовується також у випадках, коли ми отримали пряме попередження про можливість такого роду збитків або втрати.
Вищевказане обмеження відповідальності не поширюється на шкоду для життя і здоров'я, що виник в результаті недбалості з боку Uponor Corporation або його представників, або ж на шкоду іншого роду, що виник в результаті злочинних дій або злочинної недбалості з боку Uponor Corporation.

Права на товарні знаки

Товарний знак Uponor і інші зареєстровані товарні знаки, які використовуються на даному сайті, зареєстровані на ім'я корпорації Uponor, Фінляндія або який-небудь дочірній компанії концерну Uponor.

Закрити