Екологія

 • Uponor робочий процес

Система екологічного менеджменту

Захист навколишнього середовища лежить в основі нашої системи поставок. Стандарт ISO 14001 (International Organisation for Standardisation - Міжнародна організація по стандартизації) являє собою основний комплекс стандартів, що застосовується організаціями при проектуванні та впровадженні ефективних систем екологічного менеджменту.

  • Стійкість у нашій діяльності

  • Стійка система поставок виходить за межі наших власних операцій. Ось чому ми вимагаємо від наших постачальників дотримання стандартів ISO 14001 та ISO 9001 та поточного законодавства про охорону навколишнього середовища, а також у відносинах з трудовим колективом. Наша рамкова угода з постачальниками націлена на забезпечення дотримання стандартів, що регулюють якість і корпоративну відповідальність всередині нашої системи поставок.

  • Ефективне використання енергії та відновлювальних джерел енергії

  • Згідно з проведеними оцінками наших внутрішніх операцій, найбільший вплив на навколишнє середовище виявляється в результаті споживання енергії нашими виробничими потужностями, у процесі транспортування і логістики. Ось чому ми прагнемо до зниження потреб енергоспоживання, при цьому збільшуючи частку поновлюваних джерел енергії.

  • Активне скорочення вуглекислого газу

  • Ми приймаємо участь у Проекті з оприлюднення інформації щодо викидів вуглекислому газу (CDP (Carbon Disclosure Project - Проект з оприлюднення інформації про вуглекислий газ)). З 2009 року наша група вимірює викиди парникових газів та вплив на кліматичні зміни. З кожним роком ми прагнемо до зниження кількості викидів, а також до уточнення даних по викидах вуглекислого газу. Ми поставили собі мету знизити викиди вуглекислого газу на 15% до 2015 року (починаючи з 2009 року).

  • Знищення та переробка відходів

  • Утилізація відходів є об'єктом розробки на наших виробничих потужностях. Пластик придатний для вторинного використання і частина нашого надлишкового виробництва може бути використана в інших виробничих процесах. Крім того, частина наших відходів може використовуватися для регенерації енергії, таким чином, знижуючи кількість відходів, що потрапляють на звалища.

Індикатори

Показники сталого розвитку

Ми безперервно розробляємо систему вимірювань ключових екологічних показників у наших операціях з виробництва та логістики для всіх підрозділів компанії Uponor по всьому світу.

Закрити