Стійкий розвиток

 • стійкість

Покращення життя

Стійкий розвиток - розвиток і процвітання світового співтовариства, засновані на об'єднаних в основні засади охорони навколишнього середовища, соціального благополуччя та економічного зростання.

Для компанії Uponor воно лежить в основі

 • нашої місії з поліпшення життя людей по всьому світу
 • нашої основної мети співпраці з професіоналами для поліпшення умов життя людей.

Таким чином, для нас сталий розвиток є життєвим фактором нашого способу діяльності протягом багатьох років. Компанія Uponor стала провідним учасником стійкого антропогенного середовища, і як стійке підприємство ми прагнемо до прибуткового зростання, розробляючи інноваційні та надійні рішення, що знижують вплив на навколишнє середовище.

Місія компанії Uponor до 2020 року буде включати:
Культуру сталого розвитку, яка інтенсивно розвивається і передбачає прозорий зв'язок сталого розвитку з нашими цінностями і його широку присутність у нашій діяльності за допомогою організації, що сприяють прибутковому зростанню нашого бізнесу.

Через нашу впевненість у надійному майбутньому ми прагнемо до:

Міцної інтеграції принципів сталого розвитку в наш корпоративний світогляд:
Зниженню впливу на навколишнє середовище:
Покращенню життя за допомогою інноваційних рішень:
Участі зовнішніх зацікавлених осіб у нашому русі до сталого розвитку:
Корпоративне мислення тизер

Ми усвідомлюємо, що для успішного руху у надійне майбутнє існує необхідність створення корпоративної культури сталого розвитку з максимальною відданістю і участю всіх співробітників.

Екологічне мислення тизер

Ми усвідомлюємо, що наш спосіб переробки сировини і запасів в ринкову продукцію, може зробити істотний внесок у зниження впливу на навколишнє середовище протягом всього життєвого циклу будівель і будов.

обдумування рішень тизер

За допомогою наших інноваційних рішень ми можемо допомогти звести до нуля викиди вуглецю в комфортне і здорове антропогенне середовище.

зацікавленність сторін тизер

Ми усвідомлюємо цінність співпраці з усіма зацікавленими особами для створення стійкої спільноти заради майбутніх поколінь.

Ми виконуємо наші зобов'язання:

 • Суспільство
 • Стійкий світогляд
 • Ми усвідомлюємо, що повинні створити чітко сфокусований світогляд за допомогою організації.

 • Операції
 • Екологія
 • Ми керуємо нашим колом поставок з метою мінімізації впливу на навколишнє середовище.

 • системи водопостачання
 • Іноваційні рішення
 • Ми віримо в рішення, які можуть знизити вплив на навколишнє середовище.

 • Співпраця
 • Взаємодія з суспільством
 • Стійкий розвиток починається з ставлення до людей, від співробітників до більш широкого кола.

Індикатори

Наш курс

Стійкий розвиток - це дуже давнє поняття. Для нас воно природно.

Закрити